Δελτίο τύπου της ΕΤΑΛ Α.Ε.

Ο Φορέας Ανάπτυξης Πλωμαρίου βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να σας πληροφορήσει για την συνάντηση, που οργανώνει η Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου (ΕΤΑΛ Α.Ε.) στο Πλωμάρι, όπως αναφέρεται με λεπτομέρειες στο σχετικό Δελτίο Τύπου.  1.deltio-typou-plomari.24.05.2016.

Δίνεται μια μοναδική ευκαιρία να δραστηριοποιηθούμε ώστε το πρόγραμμα LEADER να γίνει το εργαλείο για την ανάπτυξη της περιοχής μας και για τη δημιουργία θέσεων εργασίας για τη νεολαία μας.

Για το σκοπό αυτό ο Φορέας Ανάπτυξης Πλωμαρίου θα δραστηριοποιηθεί για να μην χαθεί αυτή η ευκαιρία και θα βοηθήσει τους ενδιαφερόμενους

Όσοι ενδιαφέρονται, να έρθουν στην συνάντηση και, αν έχουν κάποιες συγκεκριμένες προτάσεις/ιδέες, να επικοινωνήσουν με τον πρόεδρο του Φορέα (6943500000, info@plomariforum.gr ) για περισσότερες λεπτομέρειες.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ-ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ-ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ENOTHTA ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

ΕΤΑΛ Α.Ε. – 24.05.2016

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ – ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER 2014-2020 (Π.Α.Α.-ΕΠ.ΑΛ.Θ.)

Η Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου στο πλαίσιο προετοιμασίας πρότασης ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, για τα ταμεία ΕΓΤΑΑ και ΕΤΘΑ, το πρόγραμμα που είναι γνωστό ως LEADER, εκτελεί σε διάφορα χρονικά σημεία διαδικασίες διάχυσης πληροφόρησης σε όλη τη Λέσβο.

Μια από αυτές τις ενέργειες θα πραγματοποιηθεί στη Δημοτική Ενότητα ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ (Ακράσι, Αμπελικό, Μεγαλοχώρι, Νεοχώρι, Παλαιοχώρι, Πλαγιά, Τρύγωνας), την Παρασκευή  27.05.2016 και ώρα 18:00 στο Πλωμάρι στην ΑΙΘΟΥΣΑ της ΛΕΣΧΗΣ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ “ΒΕΝΙΑΜΙΝ Ο ΛΕΣΒΙΟΣ”.

Η συνάντηση θα έχει την μορφή ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, και θα ακολουθηθεί η μεθοδολογία διαδραστικής συμμετοχής. Θα υπάρχουν τρία θεματικά αντικείμενα-τραπέζια:

  • Αγροτική Οικονομία, (Αλιευτική-Γεωργική-Κτηνοτροφική δραστηριότητα), Τοπικά Προϊόντα
  • Παροχή Υπηρεσίας, Ελκυστικότητα Περιοχής, Τουρισμός-Εστίαση
  • Περιβάλλον-Πολιτισμός-Ποιότητας ζωής, Εικόνα Περιοχής Παρέμβασης

Η συνάντηση αφορά κάθε ενδιαφερόμενο επιχειρηματία που δραστηριοποιείται στην ευρύτερη περιοχή της Δημοτικής Ενότητας ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ στον δευτερογενή και τριτογενή τομέα, δηλαδή στην μεταποίηση αγροτικών και μη προϊόντων, στην εστίαση, στον τουρισμό και εν γένη στην παροχή υπηρεσίας. Υπάρχουν πολλές κατηγορίες επαγγελματικής δραστηριότητας που θα μπορούσαν να ενισχυθούν.

Βασικός στόχος είναι η επιδίωξη διατύπωσης των τοπικών αναγκών, από τους ίδιους τους κατοίκους και η διάγνωση αυτών των αναγκών από την ΕΤΑΛ Α.Ε. και η διαμόρφωση συναντίληψης. Το εργαστήριο θα έχει μια απλή και ουσιαστική μορφή, όπου όλοι έχουν λόγο και άποψη στη διαμόρφωση μιας Ενιαίας και συνεκτικής Τοπικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής με όραμα και φιλοδοξία για την αντιμετώπιση των κοινών δυσκολιών στις αντίξοες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες. Οι τοπικές κοινότητες πλέον έχουν το βήμα να εκφράζουν ιδέες και προτάσεις για άξονες ειδικού ενδιαφέροντος που οδηγούν σε αειφόρο ανάπτυξη.

Στόχος η ανάδειξη των ευκαιριών που παρουσιάζονται για την διαμόρφωση μιας αποτελεσματικής αξιοποίησης των πόρων τους οποίους διεκδικεί το νησί της Λέσβου, η διαμόρφωση της περιοχής παρέμβασης, η συλλογικότητα της εταιρικής σχέσης, οι δράσεις και οι προϋποθέσεις.

Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η διαμόρφωση αλλά και προβολή της ελκυστικότητας της περιοχής και η ποιότητα ζωής με χρηματοδότηση δράσεων δημοσίου χαρακτήρα από συλλογικούς φορείς αλλά και τον Δήμο Λέσβου.

Η πρόσκληση είναι ανοικτή και απευθύνεται σε κάθε ενδιαφερόμενο επιχειρηματία, πολίτη, συλλογικό φορέα ιδιωτικού ή δημόσιου χαρακτήρα και δημοσιοποιείται στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και στην ιστοσελίδα της ΕΤΑΛ Α.Ε.

Η ΕΤΑΛ Α.Ε. σεβόμενη πλήρως την φιλοσοφία της από κάτω προς τα πάνω προσέγγιση, πραγματοποιεί αυτή τη σειρά εκδηλώσεων με στόχο την αποτύπωση με τον καλύτερο δυνατό τρόπο της υφιστάμενης κατάστασης της περιοχής, στην περίπτωση αυτή της Δημοτικής Ενότητας ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ, ακούγοντας με προσοχή τις ανάγκες που εκφράζουν οι ίδιοι οι κάτοικοι και επιχειρηματίες. Την εκδήλωση θα υποστηρίξουν τα στελέχη της ΕΤΑΛ Α.Ε. με μορφή εργαστηρίου στο οποίο θα υπάρχει διαδραστική προσέγγιση.

Εκ μέρους του Δ.Σ. της ΕΤΑΛ Α.Ε.

 

Παναγιώτης Θ. Χατζηβασιλείου – Πρόεδρος Δ.Σ.