29
Μάι

Δωρεά Υγειονομικού υλικού στο Κ.Υ.Πλωμαρίου

Ο Φορέας Ανάπτυξης Πλωμαρίου,   μέσα στα πλαίσια των οικονομικών του δυνατοτήτων

δώρισε υγειονομικό υλικό στο Κέντρο υγείας Πλωμαρίου, σαν μια έμπρακτη αναγνώριση

του σπουδαίου έργου της Δημόσιας Υγείας, καθώς και στο Μιχαλέλειο οίκο ευγηρίας,

για προστασία του προσωπικού και των οικοτρόφων.

 

 

Δωρεά Κ.Υ.Πλωμαρίου 20200529 Ευχαριστήριο

Δωρεά Κ.Υ.Πλωμαρίου 20200528 Αποδοχή