Μαρία Μαυρωνά, από το Παλαιοχώρι-Ζητεί εργασία.

Recycling in Plomari area


Yesterday night 10/11/2015, Plomari Forum posted some instructions in Greek about recycling. Obviously foreigners, residing here, are well familiar with the