Επαναληπτική ΓΣ του Φορέα

Η προγραμματισμένη γενική συνέλευση (ΓΣ) του Φορέα Ανάπτυξης Πλωμαρίου δεν συνήλθε σήμερα 7/12/14, γιατί δεν υπήρξε                             η απαιτούμενη απαρτία.
Η επαναληπτική ΓΣ θα συνέλθει, χωρίς νέα πρόσκληση στον ίδιο χώρο (Πολιτιστικό Κέντρο Πλωμαρίου) την επόμενη Κυριακή                 14/12/14 στις 11:00.
Η μαζική συμμετοχή των μελών του Φορέα στην ΓΣ είναι απαραίτητη για να αποφασιστούν οι μελλοντικές δράσεις μας.