Ετήσια Γ.Σ. του Φορέα Ανάπτυξης Πλωμαρίου

Ο Φορέας Ανάπτυξης Πλωμαρίου καλέι τα μέλη του σε ετήσια Γενική Συνέλευση την Κυριακή 7/12/2014 στις 11:00, στο Πολιτιστικό Κέντρο Πλωμαρίου. Σε περίπτωση μη απαρτίας, η συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στον ίδιο χώρο και ώρα την επόμενη Κυριακή 14/12/2014.

Θα γίνει απολογισμός των πεπραγμένων του Φορέα, θα αποφασισθεί το σχέδιο δράσης για τον επόμενο χρόνο καθώς και τροποποίηση του καταστατικού για να μην επιβάλλεται τέλος επιτηδεύματος στον Φορέα.

Δικαίωμα ψήφου έχουν όλα τα μέλη του Φορέα, που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις. Η τακτοποίηση των οικονομικών εκκρεμοτήτων των μελών, μπορούν να γίνουν μέχρι και την ημέρα της Γ.Σ.

Όσα μέλη δεν θα μπορέσουν να συμμετέχουν στην Γ.Σ. παρακαλούνται να εξουσιοδοτήσουν άλλο μέλος του Φορέα να τους αντιπροσωπεύσει και ψηφίσει ανταυτών ώστε να επιτύχουμε και την απαιτούμενη αυξημένη απαρτία για την τροποποίηση του καταστατικού. Σύμφωνα με το άρθρο 13 του κατασταικού  “Το μέλος δύναται να εκπροσωπηθεί στην Γ.Σ. με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή εξουσιοδότηση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής. Κάθε εξουσιοδοτούμενο πρόσωπο δεν επιτρέπεται να εκπροσωπήσει περισσότερα από 3 (τρία) απόντα μέλη.”

Η εξουσιοδότηση πρέπει να είναι θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος μέλους. Παράδειγμα κειμένου της εξουσιοδότησης :

ΕΓΩ Ο …………………………………………………,ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ, ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΩ ΤΟ ΜΕΛΟΣ

ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ    …………………………………., ΝΑ ΜΕΤΑΣΧΕΙ ΑΝΤ’ ΕΜΟΥ ΣΤΙΣ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΚΤΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ

ΦΟΡΕΑ  ΚΑΙ ΝΑ ΨΗΦΙZΕΙ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΜΟΥ, ΛΟΓΩ ΚΩΛΥΜΑΤΟΣ ΜΟΥ ΝΑ ΠΑΡΕΥΡΕΘΩ ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ.