Ετήσια Γενική Συνέλευση του Φορέα Ανάπτυξης Πλωμαρίου

Στην επαναλειπτική Γενική Συνέλευση του Φορέα Ανάπτυξης Πλωμαρίου, στις 14/12/2014, έγινε απολογισμός των                              πεπραγμένων και έγκρισή τους.

Αποφασίστηκαν τα παρακάτω:

-Θα ζητηθεί από τα μέλη, που δεν είναι ταμειακά εντάξει, να καταβάλουν το υπόλοιπο της οφειλής τους, το συντομότερο.

-Για την αύξηση του αποθεματικού του Φορέα, όλα τα μέλη θα καταβάλουν μέχρι το Πάσχα, σαν δωρεά, έκτακτη εισφορά                             για το 2015, 50 (πενήντα) ευρώ.

-Μετά την συμμετοχή του Φορέα στην έκθεση της Σμύρνης 4-7/12/14, αποφασίσθηκε η συμμετοχή και στην έκθεση της    Κωνσταντινούπολης 22-25/1/2015, που είναι πιο σημαντική.

-Για τα έξοδα προβολής της περιοχής μας και συμμετοχής στις εκθέσεις, αποφασίσθηκε να ζητηθεί η συνδρομή των                         επαγγελματιών, μελών και μη μελών, με τα παρακάτω ποσά:

Τα ξενοδοχεία 40 (σαράντα) ευρώ.

Άλλα τουριστικά καταλύματα, ταβέρνες, εστιατόρια, καφετέριες, κέντρα διασκέδασης και ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα                                         30 (τριάντα) ευρώ.

Άλλα καταστήματα και επαγγελματίες 20 (είκοσι) ευρώ.

Επίσης θα συλλεγεί ο απαιτούμενος αριθμός υπογραφών των μελών για την τροποποίηση του καταστατικού, ώστε να μην              υποχρεούται ο Φορέας να πληρώνει τέλος επιτηδεύματος.