29
Μαρ

Παγκόσμια Καμπάνια Καθαρισμών

Ο Φορέας Ανάπτυξης Πλωμαρίου θα συμμετέχει στην καμπάνια καθαρισμών, για περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, Lets Do It την Κυριακή 6/4/2014 και είναι σε επαφή και με άλλους τοπικούς Φορείς για συντονισμό των δράσεων.

Τα μέλη του Φορέα, και όσα άτομα δεν ανήκουν σε άλλο Φορέα ή είναι μέλη σε φορέα που δεν συμμετέχει στην καμπάνια, επιθυμούν να συμμετέχουν, παρακαλούνται να στείλουν ένα μήνυμα στο info@plomariforum.gr ή να το δηλώσουν μέσω της σελίδας του Φορέα στο Face book (Plomari Forum).

Πληροφορίες για την καμπάνια και δήλωση συμμετοχής για φορείς και μεμονωμένα άτομα μπορείτε να βρείτε στην διεύθυνση http://www.letsdoitgreece.org

Θα επανέλθουμε με νεώτερη ανακοίνωση για περιοχές που θα γίνουν οι καθαρισμοί, που θα εξαρτηθεί από τον αριθμό των συμμετεχόντων. Επίσης θα επανέλθουμε και με ανακοίνωση συμμετοχής για άλλη παρόμοια
δράση που θα γίνει στις 10/5/14.
Plomari Forum participates in world campaign for enviromental awareness Lets Do It, on Sunday, 6th April 2014, and is in contact with other groups & associations in the area for coordination purposes.

Plomari Forum members and other individuals are kindly requested to register their participation, by sending a message to info@plomariforum.gr or via the Forum page in Facebook (Plomari Forum). Additional information may be obtained at www.letsdoitworld.org & www.letsdoitgreece.org.

Will revert with fresh announcement for the cleaning areas, depending on the number of participating volunteers.

We shall also revert on another similar campaign which will take place on 10/5/14.