23
Οκτ

Δημοτική βιβλιοθήκη Πλωμαρίου “Ευγενία Κλειδαρά”

Οι προσπάθειες το Φορέα να αυξήσει τις ώρες λειτουργίας της βιβλιοθήκης πέτυχαν και τώρα η βιβλιοθήκη θα είναι ανοιχτή
όλες τις εργάσιμες μέρες και το Σάββατο, όπως φαίνεται στην συνημμένη φωτογραφία.
Ο αριθμός των χρηστών της βιβλιοθήκης μεγαλώνει καθημερινά και αυτό το γεγονός μας βοηθά να συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας
να την κρατήσουμε ανοιχτή.

Ενημερώστε τους γνωστούς σας που δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο για να ενημερώνονται, για τις σχετικές ανακοινώσεις μας, και παροτρύνετε να χρησιμοποιούν την βιβλιοθήκη

 

2014-10-23 LIBRARY Announcement 2014-10-23 LIBRARY TIME TABLE