Γενική Συνέλευση του Φορέα Ανάπτυξης Πλωμαρίου

 

Στη σημερινή συγκέντρωση του Φορέα 15/11/2015, δεν είχαμε την απαιτούμενη απαρτία και η Γενική Συνέλευση (ΓΣ) θα πραγματοποιηθεί τελικά στο Πολιτιστικό Κέντρο Πλωμαρίου την επόμενη Κυριακή 22/11 στις 11:00, ανεξάρτητα από των αριθμό των παρόντων μελών

Δικαίωμα ψήφου έχουν όλα τα μέλη του Φορέα, που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις.

Η τακτοποίηση των οικονομικών εκκρεμοτήτων των μελών, μπορούν να γίνουν μέχρι και την ημέρα της Γ.Σ.

Όσα μέλη δεν θα μπορέσουν να συμμετέχουν στην Γ.Σ. παρακαλούνται να εξουσιοδοτήσουν άλλο μέλος του Φορέα να τους αντιπροσωπεύσει και να ψηφίσει αντί αυτών, ώστε να επιτύχουμε και την απαιτούμενη αυξημένη απαρτία για την τροποποίηση του καταστατικού,