Νέα - Φορέας Ανάπτυξης Πλωμαρίου

Πρόγραμμα LEADER 2014-2020


Δελτίο τύπου της Τοπικής Εταιρείας Ανάπτυξης Λέσβου (ΕΤΑΛ Α.Ε.) και του Επιμελητηρίου Λέσβου.   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΤΟ

Δελτίο τύπου της ΕΤΑΛ Α.Ε.


Ο Φορέας Ανάπτυξης Πλωμαρίου βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να σας πληροφορήσει για την συνάντηση, που οργανώνει η Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης