15
Ιούν

Υγειονομικά πρωτόκολλα για τουριστικές επιχειρήσεις

Η ΕΛΟΡΙΣ ΑΕ (ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ,ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ) οργανώνει εξ αποστάσεως σεμινάρια και στον παρακάτω

σύνδεσμο μπορείτε να δείτε την σχετική ανακοίνωση και να κάνετε αίτηση για συμμετοχή.

 

https://www.pvaigaiou.gov.gr/article/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85/%CE%B5%CE%BE-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%AC%CF%83%CE%B5%CF%89%CF%82-%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%AE%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%80%CE%B2%CE%B1/?fbclid=IwAR194fa2XE2V9QIssigMB27yU5jvevBbWBMn5WxfZAREVYaz5Y_IKU4KKHI